ouderraad

De ouderraad bevordert de samenwerking tussen school en ouders en is ondersteunend en praktisch actief. Vele activiteiten die op school plaatsvinden worden mogelijk gemaakt met de hulp van ouders. De OR is er voor en door de ouders, verzorgers van kinderen, maar bovenal voor de kinderen zelf. De OR organiseert, coördineert, faciliteert en/of betaalt diverse activiteiten op De Linde, zoals: Sinterklaasviering, kerstviering, Jaarfeest, Avond Vierdaagse en schoolvoetbal. Voor de organisatie van de verschillende activiteiten worden commissies samengesteld van teamleden en ouders. De OR vergadert onderling zes maal per jaar.

De samenstelling van de OR is als volgt:

Namens de ouders:


Tara Buijs (moeder van Max (klas g) en Dante (klas d)) Penningmeester
Barbara Salem (moeder van Dinyah (klas e) en Diyah (klas b)) Voorzitter
Jersey Jacobs (vader van Jöel (klas f))
Danielle Blok (moeder van Milan (klas c))
Guy Christian (vader van Tashiro (klas a))

Namens het personeel:

Anouk de Groot

De ouderraad wil altijd uw stem horen. Heeft u goede ideeën, opmerkingen of suggestie? Mail dit naar or@montessorischooldelinde.nl
Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact