Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per maand op een maandag. Ouders en medewerkers van onze school ontvangen de nieuwsbrief via Parro (een afgeschermde schoolapp) en een link per e-mail en kunnen zo deze nieuwsbrief op de site lezen.

Schooljaar 2021-2022
Nieuwsbrief 1, bijlage Nederlandse les
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5/6
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 10
Nieuwsflits 2, bijlage
Wilt u meer zien van onze school kijk dan op onze pagina Informatie

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact