PBS         

Positive Behaviour Support

In alle klassen worden wekelijks lessen goed gedrag gegeven waarmee de kinderen leren welk gedrag we van hen verwachten in de school. Wanneer ze dit goede gedrag laten zien verdienen ze daarmee ‘lindeblaadjes’ voor in de boom. Iedere groep heeft een complimentenboom. Dit kan individueel maar ook als groep. De lessen die worden gegeven komen voort uit de ‘waarde’ die die maand centraal staat in de school.
Naast het aanleren van goed gedrag brengen we ook ongewenst gedrag in kaart. Hiervoor registeren leerkrachten dagelijks gedragsincidenten in Swiss. Dit kan uiteenlopen van herhaaldelijk niet luisteren tijdens de instructie momenten tot kleine fysieke incidenten binnen of buiten de school. We zetten Swiss in als middel om mogelijke trends in ongewenst gedrag te ontdekken. Bijvoorbeeld op welke tijdstippen of plekken gebeuren calamiteiten? Wat kunnen we anders organiseren om situaties te vermijden die ‘gedoe’ opleveren. We hopen hiermee inzicht te krijgen in ons eigen gedrag en dat van de kinderen met als doel een prettige en veilige schoolomgeving.
Bij het uitdelen van de ‘lindeblaadjes’ belonen we vooral op inzet. We hanteren hiervoor de groei mindset. We leren gewenst gedrag aan en als er verbetering zichtbaar is door inzet en oefenen wordt dat gewaardeerd. Zo is iedereen in staat een blaadje te verdienen!
Mocht u meer informatie willen over PBS dan bent u altijd welkom voor een gesprek. Dit kan bij de leerkracht van uw kind, de adjunct of de directeur.

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact