Schoolregels

  • Wanneer we samen spelen zullen we samen delen
  • Word jij of een ander kind gepest, tegen de juf of meester zeggen mag dan best
  • Ieder voelt zich op zijn best als niemand wordt gepest
  • Wees netjes en beleefd zodat je het goede voorbeeld geeft
  • Wees zuinig op het materiaal, want het is van ons allemaal
  • Ruim je eigen rommel op, want een schone school is top
  • Netjes vragen of je iets mag lenen, dan krijg je geen problemen
  • Wandelen in de gang dat weten we allang
  • Er is er maar één die praat zodat het luisteren beter gaat

  • Heeft een ander kind verdriet; help hem dan als je het ziet

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact