Aanmelden van kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021


Voor het eerst naar de basisschool


Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool.

Sinds september 2023 is op alle 23 basisscholen van de vijf schoolbesturen in Amstelveen en Ouderkerk de manier van aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk.

Dit gezamenlijke toelatingsbeleid is van toepasing voor kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn en in het schooljaar 2024-2025 voor het eerst naar de basisschool gaan.

Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans om een basisschool van voorkeur te krijgen. Om ervoor te zorgen dat kinderen zoveel mogelijk in hun buurt naar school kunnen, heeft elk kind voorrang op de vier - op loopafstand - dichtstbijzijnde scholen.

Wanneer u op www.amstelveen.nl/basisonderwijs het woonadres van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. U mag uw kind op elke school in Amstelveen en Ouderkerk aanmelden.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?

Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 worden uitgenodigd om hun zoon of dochter uiterlijk op de sluitingsdatum bij ons aan te melden.

Geboortedatum kind

Sluitingsdatum van de aanmelding

1 september 2020 t/m 31 december 2020

t/m 23 januari 2024

1 januari 2021 t/m 30 april 2021

t/m 30 mei 2024

1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021

t/m 3 oktober 2024

 

Eind september 2023 is naar deze ouders het aanmeldformulier en de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk’ gestuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in.

Binnen tien schooldagen ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding. Ontvangt u geen bewijs? Neem contact op met school.

Wanneer u uw kind na de sluitingsdatum aanmeldt, bent u aangewezen op de plaatsen die na de stedelijke plaatsing nog (in de betreffende geboortemaanden) beschikbaar zijn.

Kinderen die na 31 augustus 2021 zijn geboren kunnen nog niet worden aangemeld.
Is uw kind geboren tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022, dan ontvangt u in oktober 2024 de uitnodiging om uw kind aan te melden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden!
Ook als u in het verleden uw belangstelling voor onze school kenbaar heeft gemaakt, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. Kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben, hebben een plaatsgarantie op voorwaarde dat het aanmeldformulier op tijd is ingeleverd.


Ouders die over een schriftelijk bewijs beschikken waaruit blijkt dat hun kind op onze school een plaats is toegezegd, kunnen deze verzilveren door het aanmeldformulier, samen met het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats, uiterlijk op de sluitingsdatum in te leveren. Daarna  bent u verzekerd van de plaats op onze school.
De sluitingsdatum voor de schriftelijke toezeggingen is t/m 7 december 2023 voor kinderen geboren in de periode van 1 september t/m 31 december 2020;

Een plaats op de basisschool

Na de sluitingsdatum worden de plaatsen op alle 23 basisscholen toebedeeld aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden. Deze geautomatiseerde plaatsing verloopt in onderstaande volgorde; dit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen.

Bij de plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst.
Pas als uw kind ongeplaatst blijft, komt het daarna in aanmerking voor een plaats op een van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn tijdens de verwerking van de aanmelding aan uw bewijs van aanmelding toegevoegd.

Volgorde toewijzen van de plaatsen

Voor de school van uw eerste voorkeur gaat dit als volgt:

  1. Uw kind heeft een oudere broer of zus op de school op het moment dat uw kind vier jaar wordt; uw jongere kind heeft een plaatsgarantie.
  2. Uw kind gaat minimaal één jaar gedurende tenminste twee dagdelen per week naar de kinderopvang van een Integraal Kindcentrum (IKC) of Montessori Kindcentrum (MKC) én heeft de school als voorrangsschool. 
  3. Uw kind heeft de school als voorrangsschool. 
  4. Uw kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.
  5. Uw kind woont in Aalsmeer (inclusief Kudelstaart), Uithoorn (inclusief De Kwakel), Oude Meer en Aalsmeerderbrug.

Daarna worden de kinderen, die niet op de eerste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

  1. Uw kind heeft een voorrangsschool als tweede t/m zesde voorkeur.
  2. Uw kind heeft een niet-voorrangsschool als tweede t/m zesde voorkeur en woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.
  3. Uw kind woont buiten Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

Definitieve inschrijving op de basisschool

Heeft u uw kind aangemeld, dan ontvangt u circa twee weken na de sluitingsdatum (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Let op! Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

Geen aanmeldformulier?

Als u geen aanmeldformulier heeft, kunt u deze opvragen bij de helpdesk of bij onze administratie. In dat geval is het belangrijk dat u bij uw aanmeldformulier een adresbewijs van uw kind inlevert om aanspraak op de voorrangsscholen te maken.
 

Meer informatie over onze school

Kijk voor meer informatie over onze school op deze website.

Informatie over het toelatingsbeleid

Op www.basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl is informatie over het toelatingsbeleid (zoals de Veelgestelde vragen) te vinden.
Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk:
E: helpdesk@basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl
T: 020  426 24 67

Meer informatie:

Het basisonderwijs in Amstelveen en Ouder-Amstel:

Gemeente Amstelveen

Scholen op de Kaart

 

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact