Hoofdluis


Tegenwoordig is hoofdluis een hardnekkig verschijnsel. Na iedere vakantie controleren ouders de kinderen. Hierbij wordt uw hulp zeer op prijs gesteld. Wanneer er neten gevonden worden, krijgen de kinderen een briefje mee met het dringende verzoek adequate maatregelen te nemen. Bij levende luizen nemen we direct contact op, zodat u uw kind kan komen halen om het zo snel mogelijk te behandelen. Dit om te voorkomen dat klasgenoten besmet raken. Op het infobord bij de klas van uw kind wordt u op de hoogte gesteld als er hoofdluis in de klas heerst.
Wij vragen alle ouders om hun kinderen regelmatig zelf te controleren en indien nodig de leerkracht op de hoogte te brengen.

Dit is wat de GGD over hoofdluis meldt: Hoofdluis
Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact