Over De Linde

De Linde is een openbare basisschool die werkt volgens de ideeën van Maria Montessori. De uitspraak ‘Help mij het zelf te doen’ van Maria Montessori, is de leidraad in ons onderwijs. De zeven beloftes welke op de homepage wisselend zichtbaar worden, maken waar wij voor staan
We onderscheiden ons ten opzichte van reguliere openbare scholen door de individuele begeleiding van het kind op het eigen niveau. Daarbij hoort een goed voorbereide en ingerichte leeromgeving met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de leerlingen. Uitgangspunten die nog steeds actueel zijn.

Ons onderwijs helpt de kinderen niet alleen alles te kunnen en weten voor een succesvolle carrière in het vervolgonderwijs, ze worden ook stevige en sociale persoonlijkheden. Twee Amerikaanse psychologen concludeerden in het tijdschrift Science dat kinderen die montessorionderwijs volgen zich op een prettige manier assertiever gedragen en blijk geven van een sterker gevoel voor rechtvaardigheid, saamhorigheid en respect voor medeleerlingen.

Wat is Montessorionderwijs precies?
bekijk het hier of hier

Om onze school verder te bekijken en eventueel te vergelijken met andere scholen klikt u hier: scholen op de kaart


Wilt u meer zien van onze school kijk dan op onze pagina Informatie

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact