Logopedie

In opdracht van de gemeente Amstelveen voeren de logopedisten van OnderwijsAdvies preventieve werkzaamheden uit op de basisscholen. Deze werkzaamheden zijn gericht op vroegtijdige signalering van spraak- taalproblemen. Dit is van groot belang omdat een goed verloop van de spraak- en taalontwikkeling heel belangrijk is voor een succesvolle schoolloopbaan en de communicatie met leeftijdgenoten en volwassenen.

Twee maal per jaar observeert de leerkracht de kinderen in de groep aan de hand van een observatielijst. De leerkracht is hiervoor geschoold door de logopedisten van Onderwijs Advies. Na de observatie bespreekt de leerkracht de kinderen waarbij bijzonderheden opvallen met de logopedist. Hierbij kunt u denken aan problemen op het gebied van spraak, taal, luistervaardigheid, stem, stotteren en mondgewoonten, zoals duimen of door de mond ademen.
Vervolgens kan de logopedist een aantal kinderen op school zien voor een eenmalig, kort consult. Wanneer dit uw kind betreft, krijgt u hier vooraf informatie over en wordt u om schriftelijke toestemming gevraagd. De logopedist ziet uw kind pas na het ontvangen van deze toestemming. De bevindingen worden persoonlijk met u besproken, u wordt uitgenodigd voor een gesprek op school.

Indien u thuis bijzonderheden op het gebied van het spreken van uw kind opvallen kunt u dit aangeven bij de leerkracht. Uw kind kan ook op uw verzoek gezien worden door de logopedist.

Wanneer u bezwaar heeft tegen het observeren van uw kind door de leerkracht of het bespreken van uw kind met de logopedist kunt u dit bij de leerkracht kenbaar maken.

We gaan er vanuit u voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Carien Deutman,
Logopedist OnderwijsAdvies.

Email: c.deutman@onderwijsadvies.nl
Tel. nr.: 023 567 98 51

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact