Communicatie

Er zijn verschillende communicatie manieren waarop wij als school de ouders informeren. We zetten ze hier voor u op een rijtje.

Mondeling:

Bij het halen van uw kind kunt u de leerkracht aanspreken voor het melden van kleine dingen. Als u denkt iets langer nodig te hebben is daar na schooltijd tijd voor. Maakt u gerust een afspraak.

Per jaar zijn er drie geplande momenten waarop u wordt uitgenodigd voor een gesprek, in november, februari en juni. Voor deze gesprekken tekent u in via Parro (uitleg hieronder). In februari en juni ontvangt u vooraf aan het gesprek een verslag.

Digitaal:

Vanuit Parro ontvangt u berichten over zaken die de klas of de hele school aangaan, bijvoorbeeld foto's met tekst over het reilen en zeilen in de klas. Ook krijgt u via Parro de nieuwsbrief en worden hierin oproepjes gedaan om te komen helpen. Intekenen voor oudergesprekken gebeurt ook via Parro. Via de leerkracht krijgt u een uitnodiging in uw mail om zich aan te melden bij Parro.

U kunt zelf ook via Parro of de mail contact opnemen met de leerkrachten om bijvoorbeeld vragen te stellen die geen haast hebben.

Ziekmelden of bezoek aan (tand)arts kan ook via Parro. Zie hier voor uitleg hierover.

Telefonisch:

U kunt telefonisch contact opnemen met de school voor het afmelden van uw kind bij ziekte of andere reden. In vele gevallen neemt de conciërge dan op en noteert de afmelding in ParnasSys zodat de leerkracht weet dat uw kind afwezig is.

 

 

 

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact