Communicatie

Er zijn verschillende communicatie manieren waarop wij als school de ouders informeren. We zetten ze hier voor u op een rijtje.

Mondeling:

Bij het halen van uw kind kunt u de leerkracht aanspreken voor het melden van kleine dingen. Als u denkt iets langer nodig te hebben, is daar na schooltijd tijd voor. Maakt u gerust een afspraak.

Per jaar zijn er drie geplande momenten waarop u wordt uitgenodigd voor een gesprek, in november, februari en juni. Voor deze gesprekken tekent u in via de communicatie-app Parro. In februari en juni ontvangt u vooraf aan het gesprek een verslag.

Digitaal:

Wij gebruiken de communiatieapp Parro. Via Parro:

  • ontvangt u berichten over zaken die de klas of de hele school aangaan, bijvoorbeeld foto's met tekst over het reilen en zeilen in de klas.
  • Krijgt u via Parro de nieuwsbrief
  • Leest u oproepjes om te komen helpen.
  • Tekent u zich in voor oudergesprekken. Van de leerkracht krijgt u een uitnodiging in uw mail om zich aan te melden bij Parro.
  • Kunt u contact opnemen met de leerkrachten om bijvoorbeeld vragen te stellen die geen haast hebben (dit kan ook via email).
  • Melt u uw kind ziek of meldt u een bezoek aan de (tand)arts. Hier vindt u hierover uitleg.

Telefonisch:

U kunt telefonisch contact opnemen met de school voor het afmelden van uw kind bij ziekte of andere reden. In vele gevallen neemt de conciërge dan op en noteert de afmelding in ParnasSys zodat de leerkracht weet dat uw kind afwezig is.

 

 

 

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact