Brede school

Brede School de Linde maakt deel uit van de Stichting Amstelwijs. Zij beheert tien openbare scholen in Amstelveen en een in Ouderkerk aan de Amstel.

Wat is een Brede School?

Een Brede School werkt nauw samen met verschillende instanties die zich bezighouden met opgroeiende kinderen en zich tot doel stellen om de ontwikkelingskansen van kinderen van 2 tot en met 12 jaar, te vergroten en eigen talenten en interesses te ontplooien. Brede school de Linde is samen gehuisvest met KinderRijk halve dagopvang (HDO) vanaf 2 jaar, tussenschoolse opvang (TSO) en buitenschoolse opvang (BSO).

Bovendien is er samenwerking met verschillende natuur-, cultuur-, sport-en educatie aanbieders. Zoals De bibliotheek Amstelland, Elsenhove, Muziek en Dansschool Amstelveen, sportorganisaties uit Amstelveen. Ook maken partners op het gebied van opvoeding, welzijn en maatschappelijk werk deel uit van de Brede school.

Door samen te werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie ontstaat er voor kinderen een herkenbare en doorgaande ontwikkelingslijn. Alle partners van de Brede School zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze pedagogische doorgaande lijn. Zo is er draagvlak gecreëerd en ontstaat er een gevoel van saamhorigheid dat wordt uitgedragen naar de kinderen, de ouders en de wijkbewoners.

Waar staan wij voor

Ons doel is een optimale en een zo breed mogelijke ontwikkeling van ieder kind. Dit willen wij bereiken door een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod op het gebied van onderwijs, zorg en opvang te realiseren.
Dat betekent concreet: een fijne, veilige en uitdagende (leer)omgeving creëren, waar kinderen gedurende de dag kwalitatief goed onderwijs genieten en waar zij in de buitenschoolse activiteiten hun (andere) talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.
Een plek waar kinderen zich prettig en veilig voelen.

Bij ons kan een kind:

• actief zijn in een veilige, rijk ingerichte omgeving, die uitdaagt tot ontdekken.
• spelenderwijs eigen talenten en interesses ontwikkelen.
• leren en spelen met plezier; alleen, samen en met anderen
• leren om autonoom te zijn en zelf keuzes te maken.
• Ervaren om op een positieve wijze begeleid te worden

Onze gezamenlijke missie is om het kind in zijn kracht te zetten!

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact