Onderwijs

 

De school


Amstelveen kent twee openbare montessorischolen. De Linde is daar één van. Beide scholen maken zich samen sterk voor het montessorionderwijs binnen het samenwerkingsverband met de overige openbare scholen. Wij zijn een middelgrote school in Amstelveen-zuid. De school ligt in een rustige woonwijk in het zuidelijke gedeelte van Amstelveen. De school is vanuit Middenhoven, Waardhuizen en Westwijk goed via fietspaden te bereiken. De school heeft zo’n 220 leerlingen, verdeeld over negen groepen.
Ouders zeggen dat ze onze school als plezierig ervaren en waar goed onderwijs gegeven wordt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en dat er een goed contact is met de ouders, want opvoeden doe je samen. Wij onderschrijven de montessoriprincipes maar zijn met de moderne ontwikkelingen meegegaan. Naast het specifieke montessorimateriaal heeft de computer ook een belangrijke plaats in ons onderwijs aanbod.

 

 

 

De principes van het montessorionderwijs


Montessorionderwijs voedt uw kind op tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en voor anderen. Ook het bijbrengen van zorg voor de omgeving behoort bij deze opvoeding. Kinderen hebben een natuurlijke drang tot zelfontplooiing en het is de taak van de leerkracht om het kind te helpen en te stimuleren om verder te komen in zijn ontwikkeling. Op een montessorischool werkt uw kind naar eigen aanleg en in zijn eigen tempo. Deze bijzondere onderwijsmethode, die heeft bewezen een zeer goede voorbereiding te zijn voor het verdere leven, werd in het begin van deze eeuw ontwikkeld door de Italiaanse arts Maria Montessori.

 

 

 

 

 

Vrijheid in gebondenheid


Zowel het lesmateriaal dat uw kind gebruikt als de omgeving waarin het werkt zijn essentieel in het montessorionderwijs. Zij nodigen uit tot zelfstandig werken. Er wordt zowel individueel als in groepjes gewerkt: leren samenwerken, neemt een belangrijke plaats in. De vrijheid op de montessorischool is "vrijheid in gebondenheid"; kinderen mogen zich vrij door de klas bewegen en contacten leggen, maar de vrijheid van de een gaat niet ten koste gaan van de vrijheid van de ander.

 

 

 

 

 

Een school voor iedereen


Wij zijn een openbare school voor basisonderwijs en staan open voor alle kinderen en ouders, ongeacht afkomst en levensbeschouwing. Ons doel is de kinderen die ons zijn toevertrouwd de nodige hulp te bieden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Daarnaast is een goed contact tussen ouders en leerkrachten een vereiste voor een optimaal resultaat. Op inloopdagen brengen ouders hun midden- of bovenbouwkind in de klas, waardoor dit contact heel natuurlijk wordt.
Daar bovenop proberen we zoveel mogelijk de voordelen van het montessorionderwijs te benutten om kinderen evenwichtig, sociaal competent en zelfstandig te maken.

 

 

 

 

Vernieuwingen


Nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs proberen we waar we dat nodig achten te integreren in onze werkwijze. Dit betekent dat de school naast het montessorimateriaal, gebruik maakt van nieuwe methodes op een manier die past binnen het montessorionderwijs. Om de ontwikkelingen van de kinderen in kaart te brengen maken wij gebruik van observaties en een leerlingvolgsysteem.

Meer informatie over Montessori onderwijs vindt u op de site van de Montessorivereniging: Kiezen voor Montessori

 

 

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact