Voorschoolse opvang De Linde en KinderRijk


Binnen De Linde biedt KinderRijk op enkele dagen voorschoolse opvang aan. Ideaal voor ouders die vroeg moeten vertrekken van huis en niet zelf in de gelegenheid zijn hun kind naar school te brengen. U kunt dan in alle rust en met een vertrouwd gevoel op weg naar uw werk.

De VSO wordt op elke schooldag aangeboden en gaat om 8 uur open. Hier kan uw kind de dag rustig starten in een plezierige omgeving. We gaan ervan uit dat uw kind thuis al heeft ontbeten. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie en om zich aan te melden, kunt u contact opnemen met de afdeling Klantrelaties van KinderRijk via klantrelaties@kinderrijk.nl of 020-4260866.

Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact