Informatie

Op deze website informeren wij u over de school en haar uitgangspunten. Uiteraard valt er veel meer over het montessorionderwijs en onze school te zeggen. Overweegt u uw kind op onze school te willen aanmelden, dan zouden wij u graag uitnodigen voor een van onze informatie-ochtenden met rondleiding. U kunt dan onze leerlingen in hun eigen omgeving zien werken en leren. Vanwege de corona maatregelen kunnen wij u echter niet op school uitnodigen.

Wij hebben een alternatief hiervoor gemaakt, dat bestaat uit:

  • een filmpje over onze school, 

  • een speciale editie van onze nieuwsbrief (bijlage bij deze mail) en 

  • een Google Meet bijeenkomst met maximaal 10 ouders.

Mail naar info@montessorischooldelinde.nl voor informatie over deze 'digitale informatieochtend'.

Wat zijn wij voor school?

Enkele kenmerken van ons onderwijs zijn:

  • Wij onderscheiden ons door differentiatie in aanleg en tempo door individueel onderwijs waarbij het kind centraal staat.

  • Onze klaslokalen zijn zo ingericht, dat de nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld wordt. Het kind wordt zo uitgenodigd tot leren. 

  • De nadruk ligt op zelfwerkzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden. “Help mij het zelf te doen”.

  • Hierbij gebruiken we naast de traditionele door Montessori zelf ontwikkelde materialen, ook eigentijdse Montessori-leermethoden voor taal en rekenen. Materialen die uitdagend zijn, vaak zelfcorrectie in zich hebben en in samenhang aangeboden worden, zoals Montessori het kosmisch onderwijs noemde.

  • Montessorionderwijs kent een ononderbroken ontwikkelingsgang voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Onze groepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. De onderbouw is voor 4 t/m 6 jarigen, de middenbouw voor 6 t/m 9 jarigen en de bovenbouw voor 9 t/m 12 jarigen. 

Tot ziens op Montessorischool De Linde.


Lindenlaan 334,
1185 NK, Amstelveen
T 020 645 35 02
contact